Back to news

Insuvia Co-funded by European Uninion

PROJECT “UAB INSUVIA MARKET EXPANSION THROUGH PARTICIPATION IN EXHIBITIONS”

UAB “Insuvia” is implementing the project “UAB ‘Insuvia’ Market Expansion through Participation in Exhibitions”. The activities of the project are aimed at promoting the export of the company’s products, searching for new export markets, expanding existing markets, and increasing the company’s competitiveness. The project is being implemented according to the 2022–2030 development program managed by the Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania under the economic transformation and competitiveness development program’s progress measure No. 05-001-01-05-05 “Encouraging Companies to Digitize” and the activity “Encouraging the Digitization of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises by Financing the Implementation of E-Commerce Transaction Solutions, Configuration and Visualization of Services and Products”.

The total value of the project is EUR 208,680, of which EUR 99,957 is allocated from the European Regional Development Fund.

The project implementation period is from June 2024 to May 2026.

Financed by EU

PROJEKTAS „UAB INSUVIA RINKŲ PLĖTRA DALYVAUJANT PARODOSE“

UAB „Insuvia” įgyvendina projektą „UAB „Insuvia“ rinkų plėtra dalyvaujant parodose“. Projekto veiklos nukreiptos įmonės produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiką „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“

Bendra projekto vertė 208 680 Eur, iš kurių 99 957 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2024 birželio iki 2026 gegužės.

More information/ More information: www.esinvesticijos.lt

READ OTHER NEWS

Back to news